Welkom bij
Stichting Wan Koni Pikin

In de wereld van vandaag communiceert het gros van de mensen steeds meer digitaal. Echter kan niet een ieder zo snel meegaan met deze nieuwe ontwikkelingen. Stichting Wan Koni Pikin zet zich ervoor in dat een ieder met een digitale achterstand feilloos de inhaalslag kan maken, ongeacht de leeftijd of sociaal-economische achtergrond van de persoon.
Wij bereiden kinderen voor op de toekomst en willen kansenongelijkheid op het gebied van digitaal onderwijs helpen voorkomen. De stichting is van mening dat het ontwikkelen van digitale vaardigheden onafhankelijk moet zijn van de thuissituatie en leefomgeving.
YU OKASI FU KISI E-KONI
van digitale kloof naar digitale inclusie

Onze projecten

E-Koni: E-Koni helpt elk kind met hun ontwikkeling op digitaal gebied. Digitaal vaardig zijn betekent grotere kansen voor hen op de arbeidsmarkt.

E-Senior: E-Senior biedt de helpende hand aan onze seniore burgers om zelfverzekerd de overstap te doen naar digitaal zakendoen via hun mobiel, tablet of laptop.

ICT zonder beperking: Training en begeleiding van mensen met een visuele beperking in het gebruik van digitale hulpmiddelen.

E-Centrum: Ons Educatie centrum wordt de plek voor studenten die moeten werken aan hun thesis / schoolwerk maar geen laptop / pc bezitten om hun werk naar behoren te doen. Het wordt tevens een plek waar studenten hun kennis over digitale hulpmiddelen en programma’s kan bijschaven.

Meld je aan!

Help de digitale kloof te verkleinen

Doneer

Sponsor een kind

Help mee door een ICT les voor een kind te sponsoren. De bijdrage per kind is gesteld op SRD 1.600,- of €40,-.
Voor dit bedrag ontvangt het kind:

  • Een handleiding voor de training
  • Schrijfmateriaal
  • Een snack
  • Een drankje
  • Een certificaat

Een kind sponsoren
Een kind aanmelden

Vrijwilliger

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Stichting Wan Koni Pikin is opzoek naar vrijwilligers met ict ervaring. Wil jij ook mee helpen de digitale kloof te verkleinen en heb je een passie om met kinderen om te gaan? Geef je dan op.
Een verklaring van goed gedrag kan gevraagd worden. Het formulier voor de aanvraag voor een verklaring van goed gedrag kunt u hier downloaden. Uw CV mag u mailen naar yepi@wankonipikin.org

Donateur

Bedrijven, organisaties en particulieren kunnen ons helpen door:
1. Een financiële bijdrage te leveren voor een van onze projecten.
2. Het beschikbaar stellen van (2e handse) Laptops, Computers, Kantoor meubilair.

Help mee

De tellers

Vrijwilligers

Sponsoren

Partnerschap

Sponsor een kind

Missie, Visie en Doelen

Missie

De missie van Wan Koni Pikin is bijdragen dat kwetsbare doelgroepen in Suriname toegang hebben tot de digitale samenleving en dat niemand hierin achterblijft. Wij streven naar digitale inclusie door elk jaar minimaal 1000 kinderen, 250 senioren en 100 personen met een beperking bij te scholen middels het gratis aanbieden van verschillende ICT trainingen op maat.

Visie

Wan Koni Pikin wil kinderen voorbereiden op de toekomst en kansenongelijkheid op het gebied van digitaal onderwijs helpen verkleinen. De stichting is van mening dat het ontwikkelen van digitale vaardigheden onafhankelijk moet zijn van de thuissituatie en leefomgeving.

Doelen

- Digitale inclusie van kansarme, minderbedeelde, achtergestelde en laagopgeleide doelgroepen in het bijzonder kinderen, jongeren, senioren en personen met een beperking.
- (Technische) begeleiding, coaching en het aanscherpen van digitale vaardigheden met het oog op zelfredzaamheid voor een ieder.

Partners