Projecten

Onze projecten


Onze projecten hebben als doel de digitale wereld toegankelijker te maken voor een ieder. Dat doen wij middels het geven van ICT educatie en begeleiding aangepast aan de behoefte van de persoon of doelgroep. Jong of oud, arm of rijk, een ieder heeft recht op gelijke (digitale) kansen. Hierbij een overzicht van onze projecten.


E-Koni: E-Koni helpt elk kind met hun ontwikkeling op digitaal gebied. Digitaal vaardig zijn betekent grotere kansen voor hen op de arbeidsmarkt.

ICT zonder beperking: Training en begeleiding van mensen met een visuele beperking in het gebruik van digitale hulpmiddelen.

E-Senior: E-Senior biedt de helpende hand aan onze seniore burgers om zelfverzekerd de overstap te doen naar digitaal zakendoen via hun mobiel, tablet of laptop.

E-Centrum: Ons Educatie centrum wordt de plek voor studenten die moeten werken aan hun thesis / schoolwerk maar geen laptop / pc bezitten om hun werk naar behoren te doen. Het wordt tevens een plek waar studenten hun kennis over digitale hulpmiddelen en programma’s kan bijschaven.

Meld je aan!

Een groep jonge mensen van de Gemeente Deur der Hoop Ministrie International heeft deze maand met succes de training Grafisch ontwerpen afgerond. Hierdoor zijn ze nu in staat om zelf flyers te maken voor hun kerk. De kennis die zij hebben opgedaan kunnen zij ook goed gebruiken voor hun schoolopdrachten en mogelijk voor een eigen business in de toekomst.

Een basis computer training is een must als je goed met je computer wilt leren omgaan en wenst dat je computer een lange(re) levensduur heeft. Wij van Wan Koni Pikin willen onze doelgroep de kennis bijbrengen die daarvoor nodig is zodat men zichzelf kan behelpen.
Deze trainingen worden op regelmatige basis verzorgt, dus aanmelden kan altijd via deze via deze link

Zelfstandig digitaal zaken doen is niet altijd vanzelfsprekend voor elke seniore burger, slechtziende en blinde.
E-koni biedt de helpende hand aan deze groep burgers door middel van instructies en begeleiding om veilig de overstap te doen naar zelfstandig digitaal zaken doen. Ook de slechtzienden en blinden kunnen uitleg krijgen om hun telefoon te kunnen gebruiken d.m.v. stemgestuurde software.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden

Om een kind te kunnen aanmelden voor zo een gratis training zal er eerst aan de voorwaarden voldaan moeten worden.

  • Doelgroep (de persoon moet vallen binnen één van de doelgroepen).
  • Inkomen van de ouders/verzorgers, senioren of personen met een beperking moet zijn onder het minimum inkomen die geldt voor Suriname: ca. SRD 2.500,-- of SRD 5.000,-- (gezamenlijk inkomen)
  • Voor de kinderen waarbij het gezamenlijk inkomen van de ouders boven SRD 5.000,00 is worden er betaalde trainingen aangeboden door Briss-IT Solutions
Kijk op de website van Briss-IT Solutions voor betaalde trainingen
Aanmelden