Om te helpen

Onze logo

De logo van Wan Koni Pikin is omtrokken door een USB kabel en vormt een cloud of een brein met daarin het universum afgebeeld met internetverbindingen middels punten en lijnen.
De ‘K’ van Koni is symboliek voor een persoon die voor een laptop staat, waarbij in de punt van de ‘i’ het WiFi icoon is verwerkt.
De ‘P’ van Pikin in combinatie met de ‘i’ weerspiegelt een gloeilamp, doelende op het verkrijgen van nieuwe inzichten (kennis en vaardigheden) op digitaal gebied; de voornaamste doelstelling van Stichting Wan Koni Pikin dus!
De gele kleur in het logo duidt op wijsheid, groot denkvermogen en hoge intelligentie. Ze activeert de hersenen en zet aan tot werkzaamheid. De kleur oranje vertegenwoordigt enthousiasme, vastberadenheid, aanmoediging en succes. Tenslotte symboliseert paars in het logo ambitie en onafhankelijkheid.

Stichting Wan Koni Pikin is opgericht op 1 november 2021 met stichtingsnummer 45772.
YU OKASI FU KISI E-KONI
van digitale kloof naar digitale inclusie

YU OKASI FU KISI E-KONI

Dit gedeelte wordt vertaald als zijnde "Dè kans om digitale kennis en vaardigheden op te doen."

E-Koni is een woord- en beeldmerk die Stichting Wan Koni Pikin speciaal heeft ontwikkeld. Koni is het Sranan Tongo woord voor slim zijn of kennis en kunde, terwijl ‘E’ het digitale aanduidt. E-Koni is derhalve synoniem voor digitale geletterdheid, digitale wijsheid, digitale kennis en digitale vaardigheden.

Van digitale kloof naar digitale inclusie
Middels het “E-Koni Project” wil Stichting Wan Koni Pikin kansarme/kwetsbare personen, in het bijzonder kinderen (leeftijfdscategorie 10 tot en met 17 jaar), personen met een (auditieve, visuele en lichamelijke) beperking en senioren (55+ jaar) de digitale vaardigheden helpen te vergroten en zich digitaal verder te ontwikkelen door hen gratis ICT-basiskennis en -vaardigheden bij te brengen middels . Anderzijds is het doel om kinderen en senioren die het thuis minder breed hebben uit hun isolement te halen en hun zelfvertrouwen op te krikken.
YU OKASI FU KISI E-KONI
van digitale kloof naar digitale inclusie

Diensten


Kinderen in de leeftijdscategorie 12-21 jaar uit minder draagkrachtige gezinnen die weinig toegang hebben tot de hedendaagse technologie en niet voldoende digitaal vaardig zijn kunnen zich aanmelden bij ons E-Koni project. Om in aanmerking te komen voor zo een gratis ICT training moet het kind (ook zij met een visuele beperking) wel vallen onder onze doelgroep. Klik hier voor onze voorwaarden.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Mobiel gebruikers support


De seniore burgers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid die wij bieden om te leren omgaan met o.a. hun smartphone en hoe maximaal gebruik te maken van de mobiele diensten die menig Surinaams bedrijf aanbiedt in deze COVID tijd. Ook voor de slechtzienden en blinden bieden wij support bij mobielgebruik d.m.v. stemgestuurde software. Stichting Wan Koni Pikin wil deze groep uit hun isolement halen door hun digitale vaardigheden aan te leren die hun zelfvertrouwen zal opkrikken.

Voor kinderen van 12-21 jaar die komen uit minder draagkrachtige gezinnen en die niet beschikken over een pc of geen toegang hebben tot het internet om hun schoolwerk te doen, stelt de stichting een ruimte beschikbaar met pc's, laptops en internet. Hier kunnen de studenten in alle rust hun werk doen.
Om goed gebruik te kunnen maken van alle faciliteiten van dit Educatie centrum wordt het aanbevolen om zich in te schrijven als lid.

In samenwerking met Briss-IT Solutions zal Wan Koni Pikin ICT gerelateerde trainingen verzorgen. Deze trainingen zullen op maat aangeboden worden voor deze doelgroep. Voor de kinderen die buiten de doelgroep vallen zullen er betaalde trainingingen worden aangeboden. Aanmelden kan via deze link

Digitale inclusie

betekent voor ons dat de digitale wereld toegankelijker wordt gemaakt voor een ieder. Dat doen wij middels het geven van (digitale) educatie en begeleiding aangepast aan de behoefte van een persoon of doelgroep. Jong en oud, arm of rijk, een ieder heeft recht op gelijke (digitale) kansen.

GEDONEERD TOT NU TOE

SRD 52.800,00

Het bestuur

Meet Bryan Winston Isselt, voorzitter en tevens het brein achter Stichting Wan Koni Pikin.
Bryan: "Jaren terug liep ik al met het idee om iets te doen voor de kinderen in het binnenland van Suriname op onderwijs gebied. Nu kan ik met al die kennis en ervaring die ik heb opgedaan in de afgelopen jaren op ICT gebied letterlijk iets teruggeven aan hen die het het hardst nodig hebben. Een lang gekoesterde droom gaat hiermee in vervulling: kansarme, achtergestelde en laagopgeleide mensen helpen om hun ICT skills te ontwikkelen en te verbreden."
- Advocaat mr. Rosanna E. Isselt-Agard is binnen de stichting aangetrokken als secretaris en penningmeester. Zij zal onder andere haar krachten inzetten bij de uitvoering van de nationale en regionale ICT-projecten en ervoor zorgdragen dat de stichting aan de gestelde wettelijke regels of voorschriften van derden voldoet.

Rosanna Isselt- Agard

Secretaris / Penningmeester

Partnerschap


Hoe de stichting werkt

Wij verzorgen trainingen en workshop voor zowel individuen als groepen. De kosten voor deze trainingen worden gedaan met donaties en inzet van vrijwilligers en professionals die zich willen inzetten om deze groep digitaalvaardig te maken. Het aanpakken van de digitale kloof kunnen wij niet alleen. Bedrijven, organisaties en particulieren kunnen het verschil uitmaken door hun expertise te delen en/of financieel te investeren in deze projecten die de digitale kloof helpen dichten. 100% van alle donaties wordt geïnvesteerd in deze projecten. Wie investeert in deze digitale onderwijs ontwikkelingsprojecten beseft dat dit een ieder ten goede zal komen in de nabije toekomst.

Impact

Om een grotere impact te hebben betrekken wij de ouders en vrijwilligers in de gebieden waar we trainingen verzorgen. Ook al is de training voorbij, deze mensen gaan door met het goede werk door de kennis verder te delen met mensen en kinderen in hun omgeving.

Onze ambassadeursMaak kennis met onze ambassadeurs!
Wij zijn trots op het feit dat zij zich inzetten om ons gezamenlijke droom te realiseren en dat is " de digitale kloof te verkleinen in Suriname.
We kunnen wachten op de Surinaamse regering, maar zij hebben het veels te druk en hebben nu even andere prioriteiten.

Wij kunnen deze uitdaging niet alleen aan en daarom zijn wij opzoek naar vrijwilligers die hun tijd beschikbaar willen stellen om deze droom samen met ons te realiseren. Helpen kan op verschillende manieren. Zo kun je zelf een actie starten om geld of goederen in te zamelen.
Daarom beginnen wij zelf samen met deze onmisbare vrijwilligers.

Ook trainers zijn nodig. Wil je mee helpen of trainer worden. Sluit je dan bij ons aan. Trainers (het liefst met enige ICT-ervaring) zijn nodig om de lessen te kunnen verstrekken. Voor de trainers vragen wij wel een verklaring van goed gedrag.
Deze kan je hier downloaden. Uw CV mag u mailen naar yepi@wankonipikin.org


Stuur ons even een bericht.

Dominique Porthos

Ambassadeur Zaandam

Randy Kana

Ambassadeur Belgie

Fariel Soeleiman

Ambassadeur Utrecht

Hun statements

Over Wan Koni Pikin